Powstaje nowe boisko w Jagodnem - Gmina Mirzec

Trwają prace przy przebudowie i remoncie boiska sportowego w Jagodnem.

Pracownicy firmy Ekoforma z Kielc wykonali prace ziemne oraz ułożyli wodoprzepuszczalną nawierzchnię poliuretanową boiska o wymiarach 18,85 x 32 metry. Zakres prac obejmuje także montaż piłkochwytów o wysokości 4 metrów, wyposażenie boiska w konstrukcję do koszykówki, słupki do siatkówki. Powstanie także infrastruktura towarzysząca: chodnik z kostki betonowej, ławki, kosze na śmieci, stojak na rowery. Przebudowa i remont boiska w Jagodnem ma zakończyć się do 31 grudnia 2020 roku.

Przebudowa i remont boiska przy Zespole Szkolno–Przedszkolnym w Jagodnem to część zadania ”Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Mirzec” realizowanego przy dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Drugą częścią zadania jest budowa boiska na terenie Szkoły Podstawowej w Trębowcu. Gmina Mirzec otrzymała na ten cel 229 093 złotych. Wykonawca – Ecoforma z Kielc – wykona prace za kwotę 418 179 złotych. Nadzór inwestorski pełni firma Agro Bud ze Starachowic za kwotę: 5 965,50 złotych.

Termin zakończenia prac przy boisku w Trębowcu to 30 czerwca 2021 roku. Zakres prac obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wodoprzepuszczalnej o wymiarach 20,10 x 24,80 metrów, do gry w siatkówkę i koszykówkę, budowę ogrodzenia w formie piłkochwytu o wysokości 4 metrów, wyposażenie boiska w konstrukcję do koszykówki, słupki do siatkówki, ławki, kosze na śmieci, stojak na rowery oraz wykonanie drenażu odwadniającego.

Powrót do góry