Powstają przydomowe oczyszczalnie ścieków - Gmina Mirzec

Prace przy budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mirzec zmierzają do zakończenia.

Kończą się prace przy budowie 50 przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w kilku miejscowościach w gminie Mirzec. Oczyszczalnie zlokalizowane są w Tychowie Starym Podlesiu, Gadce-Majoracie, Mircu-Podkowalowie, Mircu-Ogrodach, Mircu przy ulicy Langiewicza, Mircu-Majoracie i Mircu-Czerwonej.

Zakres prac, które wykonuje Zakład Usług Hydrauliczno Budowlanych Zbigniew Ćwikła z Biszczy obejmuje budowę 50 przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków wraz z podłączeniem do budynków oraz odpowietrzeniem obiektów przed włączeniem do instalacji wewnętrznej budynków. Postępy prac przy tej ważnej dla mieszkańców inwestycji oceniał w czwartek 26 listopada wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn.

Termin wykonania prac ze względu na sytuację epidemiczną został przedłużony do 28 grudnia 2020 roku. Budowa 50 „przydomówek” to koszt 927 235 złotych, przy czym 440 319 złotych to dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pozostała część kwoty – 303 801 złotych to wkład własny gminy Mirzec. Mieszkańcy, na posesjach których budowane są przydomowe oczyszczalnie ścieków, ponoszą 15% kosztów inwestycji + VAT. W skali całego projektu jest to kwota 137 000 złotych.

Wykonywane obecnie prace przy budowie ”przydomówek” to realizacja drugiego etapu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Mirzec. Pierwszy zrealizowany został w 2017 roku także przy udziale zewnętrznego dofinansowania. Powstało wówczas 48 przydomowych oczyszczalni ścieków w kilku miejscowościach w gminie.

Powrót do góry