Podsumowanie działalności OSP w Tychowie Starym - Gmina Mirzec

Obchody 90-lecia funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Tychowie Starym będą najważniejszym wydarzeniem dla druhów ochotników w 2022 roku.

W sobotę 12 marca w remizie OSP w Tychowie Starym odbyło się zebranie podsumowujące działalność OSP Tychów Stary w 2021 roku. Oprócz druhów z miejscowej jednostki w spotykaniu uczestniczyli posłanka Agata Wojtyszek, zastępca komendanta powiatowego PSP w Starachowicach Andrzej Pyzik, wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, Tadeusz Sobczyk, prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP i prezes OSP w Tychowie Starym, radny Mirosław Niewczas, sołtys Jan Myszka.

Zebranie poprowadził druh Władysław Zając, wiceprezes OSP Tychów Stary. Sprawozdanie z działalności za 2021 rok przedstawił prezes jednostki druh Tadeusz Sobczyk. Założone plany zostały zrealizowane. Przy udziale dofinansowań uzyskanych z różnych źródeł zakupiono ubrania specjalne oraz buty dla ochotników biorących udział w akcjach ratunkowych oraz uzupełniono wyposażenie samochodu pożarniczego. Jednostka otrzymała rękawice jednorazowe, maseczki higieniczne, płyn dezynfekcyjny i osiem pulsoksymetrów. Druhowie brali udział w 11 akcjach ratunkowych oraz w dystrybucji ulotek na temat zapobiegania rozprzestrzeniania się pandemii na terenie gminy.

Za gotowość do udziału w akcjach ratowniczych oraz zaangażowanie druhom z Tychowa Starego podziękował wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, który przedstawił plany na 2022 rok. W tym roku jednostka OSP w Tychowie Starym będzie obchodzić 90-tą rocznicę działalności. Z tej okazji planowany jest remont pomieszczeń remizy oraz zakup sztandaru dla jednostki.

Posłanka Agata Wojtyszek przedstawiła informacje na temat planowanych naborów wniosków, z których mogą skorzystać jednostki OSP a także na temat ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych, która już weszła w życie.

Zastępca komendanta PSP w Starachowicach przekazał informacje na temat statystyk zdarzeń w powiecie starachowickim i gminie Mirzec w 2021 roku, omówił zagadnienia dotyczące warunków otrzymania świadczenia ratowniczego oraz podziękował druhom za dobrą służbę oraz gotowość do niesienia pomocy w sytuacji zagrożenia.

Spotkanie zakończyło się miłym akcentem. Druhowie złożyli życzenia paniom z okazji obchodzonego kilka dni wcześniej Dnia Kobiet.

Powrót do góry