Pierwszy krok do zagospodarowania parku w Mircu. To miejsce ma duży potencjał! - Gmina Mirzec

Rozpoczęły się prace przy budowie alejki w parku podworskim w Mircu. To pierwszy krok do przywrócenia tego miejsca mieszkańcom.

Alejka z kostki betonowej prowadzić będzie od wejścia do parku w sąsiedztwie modrzewiowego dworku do stawu. Zostanie wyłożona kostką betonową. Obecnie pracownicy firmy Gadmet wykorytowali teren pod alejkę i wykonają podbudowę oraz ułożą nawierzchnię z kostki betonowej. Zakres prac obejmuje także wykonanie trzech przepustów pod alejką. Koszt prac to 98.112 złotych. Inwestycja jest częściowo finansowana z funduszu sołeckiego sołectwa Mirzec II na rok 2022.

Kolejnym etapem przywrócenia funkcjonalności parku podworskiego będzie budowa ścieżki zdrowia z urządzeniami do ćwiczeń na świeżym powietrzu, która powstanie w ramach rewitalizacji Mirca. Warto dodać, że od 2021 roku wzdłuż ścieżki prowadzącej do parku z parkingu w centrum Mirca rosną drzewa i krzewy miododajne, pozyskane w ramach projektu prowadzonego przez Urząd Marszałkowski. Dzięki takim działaniom ta część Mirca stanie się miejscem rekreacji i wypoczynku.

Powrót do góry