Pasja + wytrwała praca = sukces - Gmina Mirzec

Sukces nigdy nie jest efektem słomianego zapału – tu trzeba przejść przez prawdziwy ogień.
James Madison

Olimpiady ogólnopolskie i kuratoryjne konkursy przedmiotowe to jedne z najbardziej prestiżowych sprawdzianów wiedzy, w jakich mogą startować uczniowie szkół podstawowych.Wynika to z faktu, iż zapewniają laureatom oraz finalistom olimpiad i laureatom konkursów liczne przywileje. Są nimi: nie tylko ocena celująca na świadectwie, ale także preferencje przy wyborze szkoły ponadpodstawowej oraz zwolnienie z części egzaminu ósmoklasisty, odpowiadającej tematyce olimpiady czy konkursu. Finalista olimpiady i laureat konkursu otrzymują z danej części egzaminu 100% punktów. Konkursy te sprawdzają gruntownie wiedzę i umiejętności ucznia, a stopniowalność zawodów wyklucza przypadkowość sukcesu. Udział w nich wymaga od ucznia, jak i przygotowującego go nauczyciela, zaangażowania i wielu godzin pracy. Wyniki olimpijskich i konkursowych zmagań okazały się w tym roku szkolnym niezwykle pomyślne dla uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Mircu oraz Szkoły Podstawowej w Tychowie Starym.

II Ogólnopolska Olimpiada Literatury i Języka Polskiego dla uczniów szkół podstawowych
-finalista Maciej Stępień,  klasa VII , Szkoła Podstawowa  w Mircu, nauczyciel Iwona Gralec;
-finalistka Marcelina Młudzińska, klasa VIII, Szkoła Podstawowa  w Mircu, nauczyciel Renata Iwoła.

II Wojewódzki Konkurs z Fizyki
– laureat Michał Błach, klasa VIII, Szkoła Podstawowa  w Mircu, nauczyciel Mirosław Niewczas;
– laureatka Karolina Podgórska, klasa VIII, Szkoła Podstawowa w Tychowie Starym, nauczyciel Mirosław Niewczas.

II Wojewódzki Konkurs z Chemii  
– laureat Michał Błach, klasa VIII, Szkoła Podstawowa  w Mircu, nauczyciel Aneta Gwóźdź.

Uczniowie Ci już zapewnili sobie nie tylko tytuł i ocenę celująca na świadectwie, ale także pierwszeństwo w procesie rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej oraz zwolnienie z części egzaminu ósmoklasisty odpowiadającej tematyce olimpiady lub konkursu.

Podsumowując powyższe wyniki, warto podkreślić, że:
-tytuł finalisty II Ogólnopolskiej Olimpiady Literatury i Języka Polskiego dla uczniów szkół podstawowych z powiatu starachowickiego zdobyło 3 uczniów, w tym 2 ze szkoły w Mircu;
-tytuł laureata wojewódzkich konkursów przedmiotowych zdobyło 8 uczniów z powiatu starachowickiego, w tym 2 ze Szkoły Podstawowej w Mircu i 1 ze Szkoły Podstawowej w Tychowie Starym.

Docenić należy także pracę uczniów, którzy zdobyli tytuł finalistów w konkursach przedmiotowych oraz ich nauczycieli.

II Wojewódzki Konkurs z Fizyki
– finalistka Paulina Gralec, klasa VIII, Szkoła Podstawowa  w Mircu, nauczyciel Mirosław Niewczas.

II Wojewódzki Konkurs z Matematyki
-finalista Michał Błach,klasa VIII, Szkoła Podstawowa  w Mircu, nauczyciel Anna Dudek.

Serdecznie gratulujemy sukcesów uczniom ich rodzicom oraz nauczycielom. Wasza praca i sukcesy budują prestiż szkoły, wpływają na jej bardzo dobry wizerunek w środowisku lokalnym, są świadectwem rzetelnej pracy kadry pedagogicznej.

Tekst i foto: Szkoła Podstawowa  w Mircu

Uczeń klasy VIII Wiktor Dziewierz reprezentował Szkołę Podstawową w Tychowie Nowym w V Wojewódzkim Konkursie z Matematyki dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2020/2021. Po sukcesach w kolejnych etapach Wiktor dostał się do etapu III, który przeprowadzony został 16 marca 2021roku. W wyniku klasyfikacji końcowej 23 marca 2021 Wiktor uzyskał tytuł finalisty konkursu. Wiktor wziął również udział w I etapie IV Wojewódzkiego Konkursu z Języka Polskiego, w I i II etapie II Wojewódzkiego Konkursu z Fizyki oraz w I i II etapie II Wojewódzkiego Konkursu z Chemii.

Gratulujemy Sukcesu!

Tekst i foto: Szkoła Podstawowa w Tychowie Nowym

Powrót do góry