Ośrodek Zdrowia w Mircu. Dobry wynik finansowy, przybywa pacjentów - Gmina Mirzec

Posiedzenie członków Rady Społecznej SPZOZ Ośrodek Zdrowia w Mircu

Dobra sytuacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mircu. Placówka za trzy kwartały 2023 roku wypracowała ponad 260 000 złotych zysku, a do Ośrodka Zdrowia zapisało się 443 nowych pacjentów.

Sytuacja Ośrodka Zdrowia była tematem posiedzenia Rady Społecznej SPZOZ Ośrodka Zdrowia, które odbyło się w poniedziałek 13 listopada. Informacje na temat sytuacji finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego za trzy kwartały 2023 roku przedstawiły dyrektor placówki Anna Rokita i księgowa Edyta Bąk.

Bardzo dobrą wiadomością jest fakt, że Ośrodka Zdrowia wypracował w ciągu dziewięciu miesięcy 2023 roku dodatki wynik w wysokości 260 829 złotych. Placówka nie posiada żadnych zobowiązań i należności wymagalnych oraz regularnie spłaca kredyt wraz z odsetkami. Członkowie Rady Społecznej pozytywnie zaopiniowali wniosek dyrektor Anny Rokity o częściową spłatę kredytu w kwocie 100 000 złotych, co skróci zaplanowany czas spłaty kredytu.

W okresie od stycznia do września 2023 roku w ośrodku przeprowadzono prace remontowe w dwóch gabinetach lekarskich lekarzy pediatrów oraz w punkcie szczepień, zamontowano barierki przy parkingu i tablice informacyjne wewnątrz budynku. Do Poradni Kardiologicznej zakupiono urządzenie do EKG i defibrylator, doposażono gabinety lekarskie w szafy ubraniowe i kartotekowe, wagi lekarskie, leżankę, i drobny sprzęt medyczny, zakupione zostały także drukarka oraz klimatyzatory do pomieszczenia z bieżnią i gabinetu pediatrycznego oraz wykonano prace stolarskie w Ośrodku Rehabilitacji Ambulatoryjnej.

Od stycznia do września 2023 roku w Ośrodku Zdrowia w Mircu udzielono 25 097 porad, a w Ośrodku Zdrowia w Jagodnem 2 070 porad. To więcej o 15 procent niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Do SPZOZ-u zapisało się 443 pacjentów, także spoza gminy Mirzec. Dodatkowo placówka wypracowała nadwykonania w Stomatologii, Poradni Kardiologicznej, Ginekologii i Ośrodku Rehabilitacji Ambulatoryjnej, za które Ośrodek Zdrowia otrzyma pieniądze.

Członkowie Rady Społecznej pozytywnie ocenili obydwie informacje. Pozytywnie zaopiniowano także wniosek dyrektora PZOZ dotyczący zakupu nowego sprzętu medycznego: aparatu punktowego RTG, mobilnego ssaka stomatologicznego oraz lampy LED do unitu stomatologicznego do Gabinetu Stomatologicznego oraz dodatkowego wyposażenia do Ośrodka Rehabilitacji Ambulatoryjnej: aparatu do elektroterapii, rowerka stacjonarnego i aparatu do masażu leczniczego. Planowane zakupy są odpowiedzią na stale zwiększające się zainteresowanie pacjentów usługami medycznymi świadczonymi w Ośrodku Zdrowia w Mircu.

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn poinformował, że podjął starania o uruchomienie gabinetu stomatologicznego w placówce w Jagodne. Będzie to możliwe po zabezpieczeniu środków przez NFZ w Kielcach na uruchomienie procedury konkursowej dotyczącej ogłoszenia konkursu na stomatologię w Jagodnem.

Powrót do góry