dodatni wynik finansowwy Archives - Gmina Mirzec

Posiedzenie członków Rady Społecznej SPZOZ Ośrodek Zdrowia w Mircu

Dobra sytuacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mircu. Placówka za trzy kwartały 2023 roku wypracowała ponad 260 000 złotych zysku, a do Ośrodka Zdrowia zapisało się 443 nowych pacjentów.

Sytuacja Ośrodka Zdrowia była tematem posiedzenia Rady Społecznej SPZOZ Ośrodka Zdrowia, które odbyło się w poniedziałek 13 listopada. Informacje na temat sytuacji finansowej oraz informację o przebiegu …

Powrót do góry