Ogłoszenie w sprawie utworzenia stałego obwodu głosowania Nr 10 w Ostrożance - Gmina Mirzec

Ogłoszenie dla wyborców mieszkańców sołectwa Ostrożanka w sprawie zmiany lokalu wyborczego/ utworzenia stałego obwodu głosowania Nr 10 w Ostrożance.

Informuje się wyborców miejscowości Ostrożanka (sołectwo Ostrożanka), że w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowego zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. właściwą siedzibą obwodowej komisji wyborczej/ lokalu wyborczego jest budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrożance, Ostrożanka 32, 27-220 Mirzec, a nie jak dotychczas Szkoła Podstawowa w Tychowie Starym.

Powrót do góry