wybory do Sejmu i Senatu 2023 Archives - Gmina Mirzec

Wybory do Sejmu i Senatu w gminie Mirzec. Z prawa do głosowania skorzystało ponad 70 procent uprawnionych osób.

W gminie Mirzec uprawnionych do głosowania było 6327 osób. W wyborach do Sejmu wydano 4621 kart do głosowania. Liczba głosów ważnych – 4499. Frekwencja wyniosła 70,61 procent. W głosowaniu do Senatu wydano 4619 kart. Liczba głosów ważnych – …

Ogłoszenie dla wyborców mieszkańców sołectwa Ostrożanka w sprawie zmiany lokalu wyborczego/ utworzenia stałego obwodu głosowania Nr 10 w Ostrożance.

Informuje się wyborców miejscowości Ostrożanka (sołectwo Ostrożanka), że w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowego zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. właściwą siedzibą obwodowej komisji wyborczej/ lokalu wyborczego jest …

Osoby, które planują głosować w wyborach do Sejmu i Senatu RP w innym miejscu niż to, w którym mieszkają, przebywają na stałe lub mają zameldowanie muszą złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.

Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy tej miejscowości, w której będzie się przebywać w dniu głosowania.

Kto może uzyskać zaświadczenie?

Każdy, kto:

ma polskie obywatelstwo …

Ogłoszenie dla wyborców mieszkańców sołectwa Ostrożanka w sprawie zmiany lokalu wyborczego/ utworzenia stałego obwodu głosowania Nr 10 w Ostrożance

Informuje się wyborców miejscowości Ostrożanka (sołectwo Ostrożanka), że w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowego zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. właściwą siedzibą obwodowej komisji wyborczej/ lokalu wyborczego jest …

Powrót do góry