Od 1 lipca 2021 r. obowiązek składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków! - Gmina Mirzec

Od  1 lipca 2021r. rozpoczyna działanie Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB).

Ma ona na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Celem stworzenia CEEB jest poprawa jakości powietrza – likwidacja głównej przyczyny zanieczyszczeń – emisji substancji powodujących smog. Baza będzie też ważnym narzędziem wspierającym wymianę starych  kotłów grzewczych oraz miejscem gdzie dostępne będą informacje na temat wszystkich programów finansowania wymiany pieców.

W związku z powyższym od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel/zarządca budynku mieszkalnego/niemieszkalnego będzie miał obowiązek złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków w terminie:

12 miesięcy w przypadku źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca 2021r. (budynki istniejące)

14 dni dla „nowego” źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021r. (nowo powstałe budynki)

Deklarację można złożyć w formie papierowej osobiście w  Urzędzie Gminy w Mircu, pokój nr 314 ( tel. 41 276 71 80)  lub formie elektronicznej (profil zaufany, dowód elektroniczny) poprzez:

Wejdź na stronę www.zone.gunb.gov.pl

naciśnij -> złóż deklarację <- wypełnij ją i wyślij.

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe.

Więcej informacji na temat nowo tworzonej bazy można uzyskać na stronie www.zone.gunb.gov.pl

CEEB

deklaracja-A-29.06.2021

deklaracja-B-29.06.2021

Powrót do góry