Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków Archives - Gmina Mirzec

30 czerwca upływa termin złożenia deklaracji o źródłach ciepła i źródłach spalania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Za niedopełnienie obowiązku będzie grozić grzywna.

Złożenie deklaracji przez właścicieli i zarządców budynków jest obowiązkowe. Osoby, które jeszcze tego nie zrobiły mają czas do końca czerwca. W przypadku nowo powstałych budynków termin ten wynosi 14 dni.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków …

30 czerwca upływa termin złożenia deklaracji o źródłach ciepła i źródłach spalania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Za niedopełnienie obowiązku będzie grozić grzywna.

Złożenie deklaracji przez właścicieli i zarządców budynków jest obowiązkowe. Do tej pory w gminie Mirzec deklaracje złożyło 1600 właścicieli budynków. Osoby, które jeszcze tego nie zrobiły mają czas do końca czerwca. W przypadku …

Do końca czerwca właściciele budynków mają obowiązek złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków na temat źródeł ciepła i źródeł spalania.

Do tej pory w gminie Mirzec deklaracje złożyło 1450 właścicieli budynków. Obowiązek złożenia deklaracji dotyczy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, w których zainstalowane są źródła ciepła. Złożenie deklaracji jest obowiązkowe, a za brak jej złożenia będzie …

Coraz mniej czasu zostało na złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Obowiązek taki ciąży na właścicielach i zarządach budynków. Termin na złożenie deklaracji mija 30 czerwca.

Do tej pory w gminie Mirzec deklaracje złożyło blisko 1200 właścicieli budynków. Obowiązek złożenia deklaracji dotyczy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, w których zainstalowane są źródła ciepła. Ważne! Termin na …

Od  1 lipca 2021r. rozpoczęła działanie Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB).

Ma ona na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Celem stworzenia CEEB jest poprawa jakości powietrza – likwidacja głównej przyczyny zanieczyszczeń – emisji substancji powodujących smog. Baza jest też ważnym narzędziem wspierającym wymianę starych  kotłów grzewczych …

1 lipca 2021r. rozpoczęła funkcjonowanie Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB). Ma ona na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Celem stworzenia CEEB jest poprawa jakości powietrza – likwidacja głównej przyczyny zanieczyszczeń – emisji substancji powodujących smog. Baza będzie też ważnym narzędziem wspierającym wymianę starych  kotłów grzewczych oraz …

Od  1 lipca 2021r. rozpoczyna działanie Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB).

Ma ona na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Celem stworzenia CEEB jest poprawa jakości powietrza – likwidacja głównej przyczyny zanieczyszczeń – emisji substancji powodujących smog. Baza będzie też ważnym narzędziem wspierającym wymianę starych  kotłów grzewczych …

Powrót do góry