Obwieszczenie o wyłożeniu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania Gminy Mirzec - Gmina Mirzec

Wójt Gminy Mirzec informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec, obejmującego część obszaru funkcjonalnego A wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Obwieszczenie-Wójta-Gminy-Mirzec-o-wyłożeniu-planu-miejscowego-do-publicznego-wglądu

Powrót do góry