Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Archives - Gmina Mirzec

Długoletnie prace prowadzone w pierwszym etapie nad zmianą Studium Uwarunkowań Przestrzennych gminy Mirzec a w drugim etapie nad zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zostały zwieńczone sukcesem.

Uchwalenie zarówno Studium Uwarunkowań Przestrzennych gminy Mirzec jak i Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zostały poprzedzone konsultacjami społecznymi oraz uzyskaniem opinii ponad pięćdziesięciu instytucji. Nowy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obejmujący część …

Jeszcze przez kilkanaście dni można składać uwagi do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Mirzec.

Termin składania uwag upływa 20 lipca 2022 roku. 28 czerwca natomiast w Urzędzie Gminy w Mircu odbyła się dyskusja publiczna z udziałem firmy opracowującej zmianę miejscowego planu, podczas której zainteresowani mieszkańcy mieli możliwość zadawania pytań. Odpowiadała na nie główna autorka zmian do …

Przypominamy mieszkańcom gminy Mirzec, że trwa wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mirzec.

Wyłożenie planu potrwa do 30 czerwca 2022 roku. Uwagi do planu można składać do 20 lipca 2022 roku.

28 czerwca 2022 roku o godzinie 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Mircu odbędzie się dyskusja publiczna z udziałem firmy opracowującej …

Powrót do góry