Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Gmina Mirzec

Wójt Gminy Mirzec ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Mircu.

Oferty na stanowisko Audytora wewnętrznego należy składać lub przesłać w terminie do dnia 22.07.2024 r. (poniedziałek) do godz. 17 00 na adres:

Urząd Gminy w Mircu

Mirzec Stary 9

27-220 Mirzec

lub osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy w Mircu pokój 220 w zaklejonych kopertach
z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Audytor wewnętrzny” w Urzędzie Gminy w Mircu.

(UWAGA: w przypadku przesyłki listownej liczy się data wpływu do tutejszego Urzędu).

Dopuszcza się składanie ofert (opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym) pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@mirzec.pl

Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie BIP Urzędu Gminy w Mircu pod linkiem:

Powrót do góry