Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec - Gmina Mirzec

Trwają prace przy realizacji zadania „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec”.

Celem modernizacji oświetlenia w gminie Mirzec jest obniżenie mocy zainstalowanych urządzeń oświetleniowych i podniesienie jakości oświetlenia dróg.

Zakres prac obejmuje między innymi demontaż starych opraw oświetleniowych i montaż w ich miejsce nowych 1 632 energooszczędnych opraw LED, dowieszenie opraw LED w wyznaczonych miejscach, dostawę i uruchomienie bezprzewodowego systemu sterowania oświetleniem oraz wykonanie prac przy przebudowie sieci oświetleniowej w gminie. Koszt prac to 2.998.740 złotych. Na wykonanie tej ważnej inwestycji gmina Mirzec otrzymała dofinansowanie na modernizację oświetlenia w wysokości 2.548.929 złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020.

Zakończenie prac planowane jest na koniec marca 2022 roku.

Znaczki-EFRR

Powrót do góry