Mirzec, Tychów Stary. Monitoring dla zwiększenia bezpieczeństwa - Gmina Mirzec

Zamontowane w tym roku w Mircu i Tychowie Starym kamery monitoringu wizyjnego przyczynią się do wzrostu bezpieczeństwa mieszkańców i ochrony mienia.

Systematyczne działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenie gminy Mirzec to jeden z priorytetów władz gminy Mirzec. W 2020 roku nowe kamery monitoringu wizyjnego zamontowane zostały na budynkach OSP w Mircu i Tychowie Starym oraz w centrum Mirca.

Na budynku OSP w Mircu w ramach zadania „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” zamontowane zostały trzy kamery 4 MPx, które zostały włączone do systemu monitoringu gminnego. Centrum monitoringu zostało doposażone w 42-calowy monitor. Rozbudowa monitoringu obejmująca budynek OSP Mirzec kosztowała 6 600 złotych, z czego 5 500 złotych to dotacja z Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, a 1 100 złotych to wkład własny OSP Mirzec.

Na budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej i Klubu Aktywności Wiejskiej w Tychowie Starym zamontowano cztery kamery: trzy 2 MPX oraz jedną 4 MPx. System monitoringu wyposażony jest także w rejestrator obrazu, monitor oraz rozbudowany dwustrefowy system alarmowania informujący o naruszeniu bezpieczeństwa budynku remizy. Koszt inwestycji to 7 030 złotych, z czego 7 000 złotych to dotacja z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Rozbudowany o dwie kolejne kamery został też system monitorujący centrum Mirca. Kamera 4 MPx zamontowana została na budynku biblioteki. Jej zadaniem jest rejestracja obrazu miejsc na parkingu oraz rejonu wiaty przystankowej w centrum Mirca poprzez wspomaganie istniejącej kamery szybkoobrotowej. Druga kamera (szybkoobrotowa) umiejscowiona na budynku Urzędu Gminy w Mircu przekazuje obraz otoczenia amfiteatru. Obydwie kamery zostały włączone do systemu monitoringu gminnego. Koszt rozbudowy monitoringu (4 000 złotych) z własnego budżetu pokryła gmina Mirzec. Obecnie centrum Mirca jest monitorowane przez dziesięć kamer, co zwiększa możliwości szybkiego działania funkcjonariuszy Posterunku Policji w Mircu w przypadku naruszenia porządku publicznego oraz przepisów drogowych. Ma to także ogromne znaczenie dla poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.

Powrót do góry