Mirzec. Powstanie infrastruktura na nowych terenach budowlanych - Gmina Mirzec

W Mircu na terenach za starym cmentarzem, na nowych terenach budowlanych, powstanie droga wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, którzy są zainteresowani osiedlaniem się i budową nowych domów na terenie gminy Mirzec, w “Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego” uwzględnione zostały nowe tereny budowlane. Znajdują się one na terenie za starym cmentarzem w Mircu, pomiędzy drogami Mirzec – Skarżysko-Kamienna a Mirzec-Poduchowne.

W listopadzie 2020 roku wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn podpisał umowę z firmą JR-Andrzej Rybak z Rataj na opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej dla zadania „Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą w sołectwie Mirzec II”. Termin wykonania zamówienia to 31 sierpnia 2021 roku. Powstanie projekt drogi dojazdowej na odcinku 820 metrów o szerokości nawierzchni bitumicznej 5 metrów wraz z poboczami o szerokości 0,75 metra, odwodnieniem drogi, rowami umocnionymi prefabrykatem typu ażur oraz chodnikiem o szerokości 2 metrów. Wraz z drogą zaprojektowana zostanie infrastruktura towarzysząca: sieć kanalizacji sanitarnej, sieć wodociągowa a także sieć energetyczna oświetlenia ulicznego. Projektant wykona prace za 104 550 złotych. Posiadanie dokumentacji projektowo – wykonawczej natomiast pozwoli na podjęcie starań zmierzających do budowy drogi.

Powrót do góry