Mirzec-Podkowalów. Zmiana przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego - Gmina Mirzec

Mieszkańcy obecni na zebraniu zdecydowali o zmianie przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego na 2024 roku.

Mieszkańcy sołectwa Mirzec II zdecydowali o zmianie przedsięwzięcia realizowanego w tym roku z funduszu sołeckiego.

Zebranie, na którym zapadła decyzja, odbyło się w poniedziałkowe (25 marca) popołudnie w szkole Podstawowej w Mircu.

Podczas ubiegłorocznego zebrania w sprawie przeznaczenia funduszu sołeckiego mieszkańcy zdecydowali, że na gminnej działce w Mircu-Podkowalowie powstanie plac zabaw. Wiosną okazało się, że wcześniej trzeba przeprowadzić prace, które zapobiegną podtapianiu tych terenów podczas roztopów czy opadów.

Podczas poniedziałkowego zebrania sołtys sołectwa Mirzec II Bernadeta Kalista przedstawiła propozycję zmian. Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn poinformował, że brak przeznaczenia środków na nowe zadanie spowoduje, że terenów nie będzie można użytkować. Wójt podkreślił, ze będzie się starał wygospodarować finanse na budowę placu zabaw w tej lokalizacji, tym bardziej,  ze gotowa jest już dokumentacja projektowa placu zabaw. Za zmianą zadania z funduszu sołeckiego zagłosowali jednogłośnie wszyscy obecni na zebraniu mieszkańcy.

Powrót do góry