Mirzec-Malcówki. Droga po remoncie oddana do użytkowania - Gmina Mirzec

Wyremontowana droga w Mircu-Malcówkach

Oficjalne przekazanie drogi do użytkowania przez mieszkańców nastąpiło w poniedziałek 3 marca.

Prace trwały od wakacji ubiegłego roku. Wyremontowanych zostało 1245 metrów przez Mirzec-Malcówki od lasu do Mirzeckiej Polany. Pracownicy firmy Budromost Starachowice wykonali warstwy konstrukcyjne drogi, pobocza z kostki betonowej oraz destruktu asfaltowego, zjazdy z kostki brukowej, ułożyli warstwy bitumiczne oraz wykonali odwodnienie drogi. W pobliżu skrzyżowania z łącznikiem do ulicy Mariana Langiewicza wybudowano wyniesione przejście dla pieszych. Droga została oznakowana znakami poziomymi i pionowymi.

W odbiorze inwestycji uczestniczyli wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, starota Piotr Ambroszczyk, wicestarosta Dariusz Dąbrowski, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Starachowickiego Ryszard Nowak, członek Zarządu Powiatu Jerzy Materek, przedstawiciele Zarządu Dróg Powiatowych z dyrektor Beatą Stąpor, radna z Mirca-Malcówek Anna Kawalec, sołtys Joanna Stępień, Dominik Podsiadło prezes firmy Budromost, kierownik robót Marcin Markowski.

Budowa drogi kosztowała blisko 4 miliony złotych. Powiat Starachowicki, który jest właścicielem drogi otrzymał na remont drogi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości ponad 2,7 miliona złotych. Gmina Mirzec przekazała na ten cel z własnego budżetu 800 000 złotych czyli dwie trzecie kosztów własnych.

Zobacz więcej zdjęć

Powrót do góry