Mamy dofinansowanie na remont dróg w Mircu Majoracie i Trębowcu Małym! - Gmina Mirzec

Gmina Mirzec otrzymała blisko 2,5 miliona złotych dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wyremontowane zostaną dwa odcinki dróg o łącznej długości ponad 1,7 kilometra w Mircu-Majoracie III i Trębowcu Małym.

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn podpisał z Wojewodą Świętokrzyskim przy kontrasygnacie skarbnik Urszuli Barszcz dwie umowy na remont dróg gminnych. Gmina Mirzec otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1 778 374 zł na realizację zadania: „Remont drogi gminnej nr 347024T Mirzec Majorat III” oraz dofinansowanie w kwocie 697 615,00 zł na zadanie: „Remont drogi gminnej nr 347005T Trębowiec Mały- droga wojewódzka  nr 744”. Całkowity koszt remontu drogi w Mircu Majoracie wynosi 2 540 535,00 zł, a drogi w Trębowcu Małym- 996 593,54 zł.

Remont drogi gminnej o długości 1330 metrów w Mircu Majoracie będzie polegał na mechanicznym sfrezowaniu uszkodzonej nawierzchni bitumicznej, częściowej wymianie podbudowy oraz wykonaniu nakładki asfaltowej z mieszanek mineralno-bitumicznych o łącznej grubości 9 cm. Odtworzone zostaną pobocza z kruszywa naturalnego, wymienione zostaną istniejące uszkodzone przepusty z rur betonowych oraz korytka muldowe wraz z wykonaniem oznakowania pionowego i poziomego.

Remont drogi gminnej długości 388 metrów od Trębowca Małego do drogi wojewódzkiej 744 będzie polegał na mechanicznym sfrezowaniu uszkodzonej nawierzchni bitumicznej, częściowej wymianie podbudowy oraz wykonaniu nakładki asfaltowej z mieszanek mineralno-bitumicznych o łącznej grubości 9 cm. Odtworzone zostaną pobocza z kruszywa naturalnego, wymienione zostaną istniejące uszkodzone przepusty z rur betonowych na rury typu PEHD. Wykonane zostanie oznakowanie pionowe i poziome.

Obie drogi posiadają obecnie uszkodzone nawierzchnie, liczne pęknięcia poprzeczne oraz podłużne na całej ich długości. Obustronne pobocza dróg wymagają pilnego remontu z uwagi na liczne ubytki w nawierzchni oraz zawyżenia powodujące brak możliwości swobodnego odpływu wody opadowej. Remont tych dróg jest od wielu lat oczekiwany przez mieszkańców tych miejscowości ora osób z nich korzystających.  Dzięki tym remontom poprawi się nie tylko stan techniczny dróg, ale wzrośnie jakość życia mieszkańców poruszających się nimi, a także wzrośnie nie tylko bezpieczeństwo pieszych, ale również atrakcyjność miejscowości.

projekty-krajowe

Powrót do góry