Ludowe śpiewanie i granie w Małyszynie - Gmina Mirzec

Pierwsze święto folkloru miało miejsce w Małyszynie 28 września 2013 r. Od tej pory regularnie, z wyjątkiem ubiegłego roku (pandemia) i drugiej edycji (przegląd odbył się w mirzeckim amfiteatrze), w połowie lata zjeżdżają się do Małyszyna ludowe zespoły z gminy Mirzec oraz goście z gmin ościennych, by w przeddzień żniw ucieszyć słuchaczy swym śpiewem, graniem i zaprosić do wspólnej zabawy w rytm znanych, ludowych melodii naszego regionu.

W sobotę 31 lipca 2021 r. przegląd otworzyli: wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, dyrektor Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Mirzec Dorota Tomaszewska oraz przewodnicząca KGW w Małyszynie radna Agnieszka Napiórkowska.

Wójt Mirosław Seweryn podziękował organizatorom spotkań za przygotowanie wszystkich dotychczasowych festiwali, a przewodnicząca Agnieszka Napiórkowska za wsparcie udzielane organizatorom przeglądów przez gospodarza gminy. Przewodnicząca wyraziła także wdzięczność Dorocie Tomaszewskiej za napisanie projektu, z którego pochodziły środki na imprezę.

Następnie dyrektor Tomaszewska powitała wszystkich przybyłych na spotkanie gości, wśród których byli: przewodniczący sejmiku województwa Andrzej Pruś, powiatowa radna Agnieszka Kuś, radni gminni, sołtysi oraz zespoły folklorystyczne i mieszkańcy gminy Mirzec.

W krótkim wystąpieniu reprezentujący posła Krzysztofa Lipca przewodniczący Andrzej Pruś i radna Agnieszka Kuś wyrazili swe zadowolenie z możliwości uczestniczenia w festiwalu, zaapelowali o przystąpienie niezdecydowanych do szczepień oraz życzyli zespołom i widzom dobrej zabawy przy ludowych rytmach. Andrzej Pruś przekazał na ręce organizatorów drobne, słodkie upominki od posła Lipca.

Gospodarzami i zarazem organizatorami spotkania noszącego w tym roku nazwę „Powiatowego Przeglądu Zespołów Folklorystycznych w Małyszynie” byli: Wójt Gminy Mirzec, Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Ziemi Mirzeckiej, Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec, radni, sołtys i Rada Sołecka Małyszyna oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Małyszynie.

Część artystyczną poprowadziła Małgorzata Spadło.

Po trzy utwory zaśpiewały kolejno: „Małyska Dolina”, „Trębolanki” „Kumosie”, „Osinianki”, „Tychowianie”, KGW z Mirca, „Jutrzenka” i „Zespół Ziemi Mirzeckiej”. Między „Kumosiami” a „Osiniankami” swój talent do układania i wygłaszania zabawnych dialogów zaprezentowała Maria Rokita z „Małyskiej Doliny”.

Zespołom akompaniował kierownik artystyczny ludowych zespołów Piotr Gąsowski.

Każda z grup biorących udział w festiwalu otrzymała z rąk wójta Mirosława Seweryna pamiątkowy  puchar.

Przegląd zakończyło wspólne zdjęcie wszystkich wykonawców i organizatorów spotkania, po którym rozpoczęła się zabawa przy dźwiękach kapeli „Fachmani”.

Organizatorzy zadbali o strawę nie tylko dla ducha, ale i dla ciała. Były napoje chłodzące, kiełbaski z rusztu i punkt sanitarny ze środkami odkażającymi.

Powrót do góry