Konsultacje społeczne w sprawie "Planu gospodarki niskoemisyjnej" - Gmina Mirzec

Konsultacje społeczne dotyczące przyjęcia aktualizacji “Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Mirzec” przeprowadzone zostaną w dniach od 26 kwietnia 2021 roku do 17 maja 2021 roku.

Zarządzenie-wójta

Poniżej formularz zgłoszenia uwag.

zał-nr-2-formularz-zgłoszenia-uwag

Powrót do góry