Konsultacje społeczne w sprawie nadania nazwy ulicy - Gmina Mirzec

Wójt Gminy Mirzec Mirosław Seweryn zaprasza mieszkańców sołectwa Tychów Nowy do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie nadania drodze gminnej nr 347026T w Tychowie Nowym nazwy ulicy Kopalnianej.

Konsultacje odbędą się w okresie od 12 maja do 2 czerwca 2021 roku. W załączeniu projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, obwieszczenie wójta gminy Mirzec, ankieta konsultacyjna oraz klauzula o przetwarzaniu danych osobowych.

Zarządzenie-wójta

Powrót do góry