Konkurs „Sposób na sukces” - Gmina Mirzec

logo Sposób na sukces

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłosiło XXIV edycję ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich.

Do XXIV edycji konkursu „Sposób na Sukces” można zgłaszać przedsięwzięcia uruchomione w okresie od 1 lipca 2022 r. do 29 lutego 2024 r.

Ideą konkursu jest promocja:

  • przedsiębiorczości na obszarach wiejskich i w miastach do dwudziestu tysięcy mieszkańców; innowacyjnych rozwiązań sprzyjających podnoszeniu jakości życia na obszarach wiejskich, będących przykładami tworzenia i wdrażania „innowacji”;
  • działań na rzecz ograniczania skutków niekorzystnych zmian klimatu;
  • włączenia społecznego, zmniejszenia ubóstwa na obszarach wiejskich ze szczególnym wsparciem zatrudniania osób z grup defaworyzowanych na rynku pracy;
  • przedsięwzięć efektywnie zrealizowanych przy wsparciu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i innych programów pomocowych.

Karty zgłoszenia udziału w konkursie należy przesyłać w terminie do 25 kwietnia 2024 r. bezpośrednio do Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, na adres: ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów, z dopiskiem: Konkurs ,,Sposób na Sukces” lub do wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego w Modliszewicach.

Regulamin Konkursu oraz dokumenty do pobrania

Osoby do kontaktu ze strony Centrum:

Małgorzata Modzelewska – m.modzelewska@cdr.gov.pl , 22 125 62 44

Izabela Sarba – i.sarba@cdr.gov.pl , 22 125 62 41

Karol Wasiewicz – k.wasiewicz@cdr.gov.pl , 22 125 62 45

Plakat_2024_SnS

Powrót do góry