Kolejne Nagrody Edukacyjne Wójta przyznane - Gmina Mirzec

18 sierpnia 2021 r. wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn przyznał dwie kolejne Nagrody Edukacyjne.

Dwoje wspaniałych uczniów ze Szkoły Podstawowej z Mirca – Marcelina Młudzińska i Michał Błach, którzy zakończyli ósmą klasę z bardzo wysokimi średnimi, spotkało się w Urzędzie Gminy w Mircu z wójtem Mirosławem Sewerynem, aby odebrać gratulacje i życzenia powodzenia oraz sukcesów w dalszej edukacji. Podobnie jak na poniedziałkowym spotkaniu wójt Mirosław Seweryn uhonorował absolwentów pamiątkowymi dyplomami i nagrodami finansowymi.

Powrót do góry