Edukacyjne Nagrody Wójta Archives - Gmina Mirzec

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn wręczył Edukacyjne Nagrody uczniom i tegorocznym absolwentom szkół podstawowych z terenu gminy.

Nagrody zostały przyznane za szczególne osiągnięcia sportowe, artystyczne i naukowe na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym. W tym roku nagrody otrzymało dwanaścioro uczniów, są to:

– Jakub Rokita ze Szkoły Podstawowej w Mircu- I miejsce w Turnieju Piłki Siatkowej o …

18 sierpnia 2021 r. wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn przyznał dwie kolejne Nagrody Edukacyjne.

Dwoje wspaniałych uczniów ze Szkoły Podstawowej z Mirca – Marcelina Młudzińska i Michał Błach, którzy zakończyli ósmą klasę z bardzo wysokimi średnimi, spotkało się w Urzędzie Gminy w Mircu z wójtem Mirosławem Sewerynem, aby odebrać gratulacje i życzenia powodzenia oraz sukcesów w …

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn wręczył Edukacyjne Nagrody Wójta dla ośmiorga najlepszych tegorocznych absolwentów szkół podstawowych.

Aby otrzymać Edukacyjną Nagrodę Wójta trzeba spełnić bardzo wysokie wymagania. Kandydat do takiej nagrody musi osiągnąć średnią ocen na koniec roku szkolnego co najmniej 5,50 oraz wynik na poziomie minimum 80 procent podczas egzaminu ósmoklasisty. W tym roku do elitarnej …

Powrót do góry