Jagodne. Dokumentacja na parking w ramach funduszu sołeckiego - Gmina Mirzec

Zmiana nazwy przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego dla sołectwa Jagodne na rok 2022 była głównym tematem zebrania wiejskiego, które odbyło się 18 maja w Szkole Podstawowej w Jagodnem.

Z mieszkańcami Jagodnego spotkali się wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn oraz radna i sołtyska z Jagodnego Teresa Sieczka. Głos zabrał wójt Mirosław Seweryn, który przedstawił zebranym informację na temat konieczności zmiany nazwy przedsięwzięcia realizowanego w ramach funduszu sołeckiego na „Wykonanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym” za kwotę 36 401,65 złotych. Wykonanie dokumentacji pozwoli na uzyskanie pozwolenia na budowę inwestycji. Mieszkańcy obecni  na zabraniu w głosowaniu poparli wniosek.

Wójt Mirosław Seweryn omówił także zasadność reaktywacji Gminnej Spółki Wodnej a także przedstawił informację na temat realizowanych i zaplanowanych inwestycji w sołectwie Jagodne. Wójt przypomniał, że w 2022 roku wysokość podatków lokalnych i  opłat (także opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych) nie uległa zmianie.

Powrót do góry