Zebranie sołeckie Archives - Gmina Mirzec

Mieszkańcy Gadki zdecydowali o przeznaczeniu pieniędzy z funduszu sołeckiego na kolejny etap remontu drogi gminnej Gadka szkoła – Gadka kościół.

Decyzja zapadła podczas zebrania sołeckiego, które odbyło się w szkole w Gadce w środę 18 maja. Oprócz mieszkańców uczestniczyli w nim wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, radni z Gadki Sylwia Błach i Marcin Drabik oraz sołtys …

Zmiana nazwy przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego dla sołectwa Jagodne na rok 2022 była głównym tematem zebrania wiejskiego, które odbyło się 18 maja w Szkole Podstawowej w Jagodnem.

Z mieszkańcami Jagodnego spotkali się wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn oraz radna i sołtyska z Jagodnego Teresa Sieczka. Głos zabrał wójt Mirosław Seweryn, który przedstawił zebranym informację na …

Zmiana przeznaczenia środków funduszu sołeckiego sołectwa Mirzec I na 2022 rok była najważniejszym tematem zebrania sołeckiego sołectwa Mirzec I.

Zebranie odbyło się w piątek 20 maja. Uczestniczyli w nim wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, radni z sołectwa Anna Kawalec oraz Marian Stompor, sołtys Joanna Stępień oraz mieszkańcy sołectwa.

Wójt Mirosław Seweryn odniósł się do zmiany przeznaczenia pieniędzy …

Mieszkańcy Tychowa Nowego zdecydowali, że pieniądze na tegoroczny fundusz sołecki zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu przy budynku wielofunkcyjnym „Niwy”.

Zebranie sołeckie w Tychowie Nowym odbyło się we wtorek 17 maja. Uczestniczyli w nim wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, radny z Tychowa Nowego Sylwester Spadło, sołtys Jadwiga Matysek oraz mieszkańcy sołectwa. Obecni na …

Powrót do góry