Inwestycje w OSP Osiny. Mają nowy samochód i wyremontowaną strażnicę - Gmina Mirzec

1.535.000 złotych zainwestowała Gmina Mirzec w ostatnich pięciu latach w poprawę wyposażenia i remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Osinach.

Podsumowaniem wielotorowych działań była uroczystość przekazania nowego samochodu pożarniczego oraz oficjalne oddanie do użytkowania wyremontowanej strażnicy odbyły się w niedzielę 13 marca w Osinach. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą, którą w kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej odprawili w intencji strażaków ksiądz Jacek Celuch, proboszcz parafii w Osinach oraz ksiądz Karol Adamczyk.

Po mszy poczty sztandarowe prowadzone przez komendanta gminnego ZOSP RP Pawła Staszałka, dowódcę uroczystości przemaszerowały na plac przy strażnicy OSP w Osinach, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości.

Zgromadzonych przywitał wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością Krzysztof Lipiec, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Małgorzata Pruś matka chrzestna samochodu i dyrektor biura poselskiego posła Krzysztofa Lipca, Andrzej Bętkowski marszałek Województwa Świętokrzyskiego, starszy brygadier Krzysztof Ciosek komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej młodszy brygadier Sławomir Zięba komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach, druh Mirosław Pawlak prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Kielcach, przedstawiciele rodziny Gustawa Kwiecińskiego – założyciela Ochotniczej Straży Pożarnej w Osinach, druh Tadeusz Sobczyk prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP, druh Paweł Staszałek komendant gminny ZOSP RP, radni gminy Mirzec z przewodniczącym Rady Gminy Janem Zawiszą na czele, Dariusz Stachowicz radny Rady Powiatu Starachowickiego, Jan Kwapisz, wieloletni radny z Osin, Ryszard Nowak kierownik Referatu Inwestycji Urzędu Gminy w Mircu, poczty sztandarowe z poszczególnych jednostek OSP z gminy Mirzec wraz z prezesami i naczelnikami jednostek, przedstawiciele Rady Sołeckiej Osin z sołtysem Romanem Stąporem i przewodniczącym Jarosławem Dudkiem, sołtysi z poszczególnych sołectw gminy Mirzec, społeczność Szkoły Podstawowej w Osinach, przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich „Osinianki” z przewodniczącą Barbarą Kwapisz.

Naczelnik OSP Osiny Jarosław Dudek przedstawił historię jednostki sięgającą 1928 roku. Akt przekazania nowego samochodu pożarniczego, kluczyki i dowód rejestracyjny przekazali poseł Krzysztof Lipiec, starszy brygadier Krzysztof Ciosek komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej i młodszy brygadier Sławomir Zięba komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach w asyście matki chrzestnej pojazdu Małgorzaty Pruś oraz opiekuna wójta gminy Mirzec Mirosława Seweryna. Samochód oraz odnowione wnętrza budynku remizy poświęcił ksiądz proboszcz parafii w Osinach Jacek Celuch. Wstęgę w wejściu do budynku przecięli poseł Krzysztof Lipiec, Andrzej Bętkowski marszałek Województwa Świętokrzyskiego, starszy brygadier Krzysztof Ciosek komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, wójt Mirosław Seweryn, przewodniczący Rady Gminy Jan Zawisza i prezes OSP Osiny Marcin Gibała.

Wójt Mirosław Seweryn podsumował imponującą liczbę inwestycji poczynionych na rzecz OSP w Osinach w ciągu ostatnich kilku lat. W 2021 roku zakupiono nowy samochód pożarniczy za kwotę 747.840 złotych. Wójt podziękował posłowi Krzysztofowi Lipcowi oraz komendantowi wojewódzkiemu Krzysztofowi Cioskowi za dofinansowanie z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 595.000 złotych. Gmina Mirzec przekazała wkład własny w kwocie 152.840 złotych. Druhowie otrzymali wyprodukowany w 2021 roku samochód o mocy 285 KM ze stałym napędem 4×4. Pojazd jest wyposażony w systemy bezpieczeństwa, w tym ABS, elektropneumatyczny maszt oświetleniowy, działko wodno-pianowe, instalację antenową, zraszacze przed przednią osią oraz po bokach. Auto posiada zbiornik na wodę o pojemności 4.150 litrów oraz zbiornik środka pianotwórczego, dwuzakresową autopompę, mobilny moduł wyciągowy.

W zeszłym roku kompleksową termomodernizację przeszła remiza w Osinach. Ocieplone zostały ściany budynku, wymieniono okna, wymieniono oświetlenie, zamontowano ogniwa fotowoltaiczne w celu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej oraz alternatywne źródło ciepła – pompę ciepła. Prace kosztowały 437.754 złote. Gmina Mirzec otrzymała na ten cel dofinansowanie w wysokości 203.147,52 złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, za co wójt Mirosław Seweryn w imieniu strażaków podziękował marszałkowi województwa Andrzejowi Bętkowskiemu. W ubiegłym roku przebudowany – dzięki funduszom z budżetu gminy Mirzec – został wjazd do garażu remizy oraz utwardzony teren przed budynkiem. Te prace kosztowały 28.935 złotych. Zakupiono także wyposażenie do aneksu kuchennego i sali spotkań dla druhów za kwotę 46.912 złotych. Prace w budynku prowadzono także w poprzednich latach. W 2017 roku wyremontowano dach na remizie za 55.712 złotych, w 2018 roku przeprowadzono remont wnętrz budynku za kwotę 128.706 złotych.

Wójt Mirosław Seweryn podkreślił, że priorytetem władz samorządowych gminy Mirzec oraz radnych Rady Gminy w Mircu jest systematyczna poprawa warunków pracy dla druhów ochotników. Efekty tej współpracy są widoczne w każdym z ośmiu sołectw, w których prężnie funkcjonują Ochotnicze Straże Pożarne.

Nowego samochodu pożarniczego oraz wyremontowanej strażnicy gratulowali strażakom z Osin poseł Krzysztof Lipiec, marszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, druh Mirosław Pawlak, starszy brygadier Krzysztof Ciosek komendant Wojewódzki PSP, Małgorzata Pruś matka chrzestną samochodu, Jan Zając były prezes OSP w Osinach, Franciszek Giela siostrzeniec Gustawa Kwiecińskiego, założyciela OSP w Osinach.

Za przybycie na ważną dla strażaków oraz społeczności Osin uroczystość podziękował gościom Marcin Gibała, prezes OSP w Osinach.

Powrót do góry