Harmonogram zebrań sołeckich - Gmina Mirzec

Wójt Gminy Mirzec Mirosław Seweryn wraz z radami sołeckimi poszczególnych sołectw zapraszają na zebrania wiejskie.

Pierwsze zebrania odbędą się 1 września w środę. O godzinie 17.00 zaplanowano zebranie dla sołectwa Gadka. Zebranie odbędzie się w Szkole Podstawowej w Gadce. O godzinie 19.00 w Szkole Podstawowej w Jagodnem odbędzie się zebranie dla sołectwa Jagodne.

Głównym tematem spotkań będzie przyjęcie wniosku w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na 2022 rok oraz sprawy bieżące sołectwa.

Harmonogram-Fundusz-sołecki-na-2021

Powrót do góry