Gadka. Melioracja z funduszu sołeckiego - Gmina Mirzec

Mieszkańcy sołectwa Gadka zdecydowali o przeznaczeniu funduszu sołeckiego na 2022 rok na kontynuację prac melioracyjnych.

Zebranie sołeckie w Gadce odbyło się w Szkole Podstawowej na zaproszenie wójta gminy Mirzec Mirosława Seweryna oraz Rady Sołeckiej. Mieszkańcy zdecydowali, że w ramach pieniędzy z funduszu sołeckiego zostanie opracowana dokumentacja projektowa na wykonanie rowu melioracyjnego odwadniającego o długości 700 metrów w sołectwie Gadka. Wnioskowana kwota na ten cel to 48 470,90 zł. Wykonanie rowu poprawi sytuację mieszkańców, którzy mają grunty rolne w obrębie rowu. Obecnie rów nie jest drożny, co powoduje okresowe zalewanie posesji.

Powrót do góry