Dwie remizy do termomodernizacji - Gmina Mirzec

Wkrótce rozpocznie się termomodernizacja dwóch remiz Ochotniczej Straży Pożarnej w Osinach i Jagodnem.

22 grudnia wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn podpisał umowę z przedstawicielami firmy remontowo-budowlanej SGBUD z Kielc na „Termomodernizację budynków OSP Jagodne i OSP Osiny cz. I – budynek OSP w Osinach” za kwotę 394 908 złotych. Zakres prac w budynku OSP w Osinach obejmuje modernizację systemu c.o., wymianę okien zewnętrznych, wymianę drzwi zewnętrznych, ocieplenie stropu i ścian zewnętrznych, wewnętrzne instalacje elektryczne, budowę instalacji fotowoltaicznej. Planowany termin zakończenia prac to 31 maja 2021 roku. Podpisanie umowy na termomodernizację remizy w Jagodnem zaplanowane jest na 4 stycznia 2021 roku.

„Termomodernizacja budynków OSP Jagodne i OSP Osiny” jest dofinansowana ze środków RPOWŚ na lata 2014 – 2020 (415 832 zł), budżetu państwa (48 921 zł). Gmina z własnego budżetu pokryje koszty w łącznej kwocie 531 693 zł.

Funkcję inżyniera nadzoru nad zadaniem pełnić będzie firma Arkada Dela z Radomia za kwotę 10 000 złotych za obydwa budynki.

Znaczki-EFRR

Powrót do góry