Dofinansowanie na pomoc obywatelom Ukrainy - Gmina Mirzec

Gmina Mirzec otrzymała pięć tysięcy złotych na zapewnienie pobytu obywatelom Ukrainy w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Mircu.

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn przy kontrasygnacie skarbnik gminy Urszuli Barszcz podpisał umowę z wojewodą świętokrzyskim Zbigniewem Koniuszem na sfinansowanie wydatków powstających w wyniku zapewnienia miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W oficjalnym podpisaniu umowy uczestniczył Paweł Staszałek, komendant gminny Ochotniczych Straży Pożarnych w Mircu oraz Rafał Dudek członek Zarządu OSP w Mircu.

Pieniądze będą przeznaczone na finansowanie wydatków lub kosztów dodatkowych (finansowanie zakupów asortymentu lub usług) wynikających z zakwaterowania osób w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Mircu.

Powrót do góry