dofianansowanie Archives - Gmina Mirzec

Gmina Mirzec otrzymała pięć tysięcy złotych na zapewnienie pobytu obywatelom Ukrainy w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Mircu.

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn przy kontrasygnacie skarbnik gminy Urszuli Barszcz podpisał umowę z wojewodą świętokrzyskim Zbigniewem Koniuszem na sfinansowanie wydatków powstających w wyniku zapewnienia miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego …

Powrót do góry