Czyste Powietrze w gminie Mirzec w liczbach - Gmina Mirzec

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach przekazał informację na temat stanu wdrażania Programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Mirzec.

Według stanu na koniec drugiego kwartału 2023 roku liczba złożonych przez mieszkańców Gminy Mirzec wniosków o dofinansowanie w ramach tego programu wynosiła 155 i jest to wzrost o 24 w stosunku do danych na koniec pierwszego kwartału. Łączna sumaryczna kwota wypłaconych dotacji wyniosła 1 641 466,58 złotych, co oznacza, że od ostatniego kwartału wypłacono 370 341,50 złotych w ramach dotacji Programu Czyste Powietrze, tym samym zrealizowano o dziesięć przedsięwzięć więcej (na koniec drugiego kwartału liczba przedsięwzięć zrealizowanych wyniosła 80).

Warto przypomnieć, że Program Czyste Powietrze to program dotacyjny, którego celem jest wsparcie finansowe mieszkańców w ociepleniu domów jednorodzinnych i wymianie ogrzewania. Dzięki tym inwestycjom zmniejsza się zużycie energii oraz koszty ogrzewania.

Uwaga! 1 lipca 2023 roku na terenie województwa świętokrzyskiego obowiązuje zakaz używania pieców węglowych klasy 5, tzw. kopciuchów, dlatego wymiana starego kotła na paliwo stałe to konieczność wynikająca z przepisów uchwały antysmogowej.

Na co można otrzymać dotację?

  • na audyt energetyczny, który pozwoli uzyskać kompletną informację o potrzebach budynku;
  • na ocieplenie ścian, stropu, podłogi;
  • na wymianę okien, drzwi, bramy garażowej;
  • na wymianę starego pieca- kotła na paliwo stałe (węgiel, drewno)
  • na instalację c.o. i c.w.u.;
  • na wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła
  • na mikroinstalację fotowoltaiczną.

Szczegółowe informacje znajdują się na www.czystepowietrze.gov.pl oraz w Punkcie Konsultacyjnym Urzędu Gminy w Mircu, pok. 216.

Powrót do góry