Czyste powietrze Archives - Gmina Mirzec

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach przekazał informację na temat stanu wdrażania Programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Mirzec.

Według stanu na koniec drugiego kwartału 2023 roku liczba złożonych przez mieszkańców Gminy Mirzec wniosków o dofinansowanie w ramach tego programu wynosiła 155 i jest to wzrost o 24 w stosunku do danych na …

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydał komunikat dla beneficjentów programu priorytetowego “Czyste Powietrze” o rozwagę w wyborze wykonawców w zakresie wymiany źródła ciepła.

Treść komunikatu:

“Prosimy naszych Wnioskodawców i Beneficjentów o rozwagę w wyborze dostawcy i firmy instalacyjnej do wykonania wymiany źródła ciepła z dofinansowaniem programu  „Czyste Powietrze”.

Płacicie Państwo za zakup i montaż nowego źródła …

Od 1 lipca 2023 r. na terenie województwa świętokrzyskiego będzie obowiązywał zakaz użytkowania kotłów pozaklasowych tzw. kopciuchów (według normy PN-EN 303-5:2012).

Zakaz ten wynika z obowiązującej od dnia 24 lipca 2020 r. podjętej przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego uchwały Nr XXII/292/20 w sprawie wprowadzenia na terenie województwa świętokrzyskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których …

Sołtysi z gminy Mirzec uczestniczyli w Inauguracji programu Sołtys Ambasador Programu Czyste Powietrze.

Spotkanie inaugurujące akcję odbyło się w Wąchocku. Gminę Mirzec reprezentowali wójt gminy Mirosław Seweryn, sekretarz Anna Piątek oraz sołtysi z gminy Mirzec. W spotkaniu uczestniczyli także senator RP Krzysztof Słoń, poseł Agata Wojtyszek, Paweł Mirkowski wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej …

Zapraszamy mieszkańców gminy Mirzec na spotkanie informacyjne dotyczące programu “Czyste Powietrze”, które odbędzie 15 lutego 2023 roku o godzinie 1600 w Urzędzie Gminy w Mircu (sala konferencyjna- parter).

W trakcie spotkania omówione zostaną m.in. zasady Programu oraz proces składania wniosków. Ponadto przypominamy, iż informacje na temat programu mogą Państwo również uzyskać w każdy wtorek i czwartek od …

Wyższe progi dochodowe, niemal dwukrotnie wyższe dofinansowanie, urealnienie kosztów jednostkowych to główne zmiany, które mają zachęcić Polaków do głębokiej termomodernizacji wraz z wymianą źródła ciepła. Zmiany obowiązują od 3 stycznia 2023 roku.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z Ministerstwem Klimatu i Środowiska wprowadza kolejną odsłonę programu „Czyste Powietrze”, która spowoduje że beneficjenci programu …

7 września obchodzimy Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza dla Błękitnego Nieba.

Przy tej okazji przypominamy mieszkańcom gminy Mirzec o funkcjonowaniu Gminnego punktu konsultacyjno- informacyjnego programu „Czyste Powietrze”czynnego w każdy wtorek i czwartekod godz. 10.00 do 15.00 oraz wpierwszy poniedziałek każdego miesiąca od godz. 15.00 do 17.00.

Zachęcamy również do zapoznania się z zapisami programu dostępnymi na stronie internetowej.

Informacje …

Od 15.07.2022r. ruszył program „Czyste Powietrze Plus”. Wyższe dotacje na wymianę „kopciuchów” i ocieplanie domów jednorodzinnych. Zyskają najmniej zarabiający.

Dobra wiadomość dla osób zamierzających skorzystać z popularnego programu „Czyste Powietrze”. Na wymianę starego pieca węglowego (tzw. kopciucha) oraz kompleksową termomodernizację domu jednorodzinnego beneficjenci dostaną z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowanie wyższe o 10 …

Ważne dla mieszkańców gminy! Podczas dzisiejszego (26 czerwca) pikniku w Mircu będzie możne uzyskać informacje na temat programu „Czyste powietrze”.

Na tym samym stoisku będzie można także złożyć deklarację na temat źródeł ciepła i źródeł spalania w domu mieszkalnym i budynkach gospodarczych. Złożenie deklaracji jest obowiązkowe. Termin upływa z końcem czerwca. Za niewypełnienie obowiązku grozi …

28 marca 2022 r. o godz. 1600 w Urzędzie Gminy w Mircu (sala konferencyjna- parter) odbędzie się spotkanie na temat programu Czyste Powietrze.

W trakcie spotkania omówione zostaną m.in. zasady programu oraz proces składania wniosków. Spotkanie zostanie poprowadzone przez przedstawiciela Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy zainteresowanych programem.

Od 25 stycznia 2022r. została uruchomiona III część programu Czyste Powietrze dla beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania.

Beneficjenci to osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki:

1) są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą;

2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

a) 900 …

Trzecia część programu „Czyste Powietrze” z najwyższym dofinansowaniem do 69 tys. zł przy dochodzie na członka gospodarstwa domowego 900 zł lub 1260 zł (dotyczy odpowiednio gospodarstw wieloosobowych i jednoosobowych) i dla osób z ustalonym prawem do zasiłku oraz inne zmiany programu, żeby jeszcze łatwiej sięgać po dotacje to najbliższe plany Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i …

Powrót do góry