11 milionów złotych na żłobek i drogę w Osinach - Gmina Mirzec

Gmina Mirzec otrzymała blisko 11 milionów dofinansowania w ramach II edycji Polskiego Ładu Programu Inwestycji Strategicznych.

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn podczas spotkania w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów otrzymał informację o uzyskaniu kolejnego bardzo dużego dofinansowania do inwestycji w gminie Mirzec. Spotkanie samorządowców z Premierem Mateuszem Morawieckim odbyło się w poniedziałek 30 maja. Premier Mateusz Morawiecki przedstawił informację na temat wyników II edycji Programu Inwestycji Strategicznych. Gmina Mirzec po raz kolejny w ramach tego programu otrzymała wielomilionowe rządowe wsparcie.

Otrzymaliśmy  ponad 6 300 000 złotych na przebudowę budynku byłej szkoły w Gadce na przedszkole i żłobek oraz blisko 4 600 000 złotych na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Osiny – III etap. Za wsparcie starań gminy na etapie składania wniosków i pozyskania tak znaczących dla gminy Mirzec środków wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn dziękuje panu Krzysztofowi Lipcowi Posłowi na Sejm RP i pani Małgorzacie Pruś.

Powrót do góry