Zmiana stref ASF na terenie powiatu starachowickiego - Gmina Mirzec

W związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie powiatu starachowickiego nastąpiła zmiana stref objętych ograniczeniami – zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM WYKONAWCZYM KOMISJI (UE) 2024/1857 z dnia 28 czerwca 2024 r. zmieniające załączniki I i II do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2023/594 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń oraz uchylające decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2024/1695 i decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2024/1790.

Obszar objęty ograniczeniami II (strefa różowa) ) – wymieniony w części II załącznika do ww. Rozporządzenia obejmuje cały powiat starachowicki

Szczegółowe informacje związane z zasięgiem obszarów objętych ograniczeniami dostępne są na stronie GIW : https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

W związku z występowaniem ASF w Polsce na terytorium kraju zostały wyznaczone obszary objęte różnymi restrykcjami:

  • obszar objęty ograniczeniami III (kolor czerwony na mapie),
  • obszar objęty ograniczeniami II (kolor różowy na mapie),
  • obszar objęty ograniczeniami I (kolor niebieski na mapie).

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń w obszarach tych obowiązują ograniczenia w możliwości przemieszczania świń, mięsa wieprzowego i innych produktów pozyskanych od świń oraz dzików i ich mięsa (więcej informacji o ograniczeniach, zakazach i nakazach obowiązujących w poszczególnych strefach dostępnych jest tutaj). 

Powrót do góry