Zgłoś młodego bohatera - Gmina Mirzec

Ministerstwo Obrony Narodowej informuje o możliwości wyróżnienia „Orderem Młodego Bohatera” osób do 18 roku życia, które wykazały się odpowiedzialnością oraz postawą godną naśladowania w niebezpiecznej sytuacji albo przyczyniły się do uratowania czyjegoś zdrowia lub życia.

Aby zgłosić kandydata do wyróżnienia należy wypełnić wniosek znajdujący się na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej i odesłać go na adres mlodybohater@mon.gov.pl

Formularz może wypełnić rodzic, opiekun prawny kandydata albo dyrektor szkoły, w której uczy się kandydat. We wniosku muszą być zawarte informacje opisujące przebieg zdarzenia.

Wyróżnienie mogą otrzymać kandydaci, którzy w momencie zdarzenia nie przekroczyli osiemnastu lat.  Medal może zostać przyznany także osobom, które posiadają zezwolenie na pobyt stały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Artykuł zawiera treści będące w posiadaniu podmiotu publicznego, które nie zostały przez niego wytworzone. Dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której organ nie jest uprawniony (art. 3 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych – Dz.U. z 2019, poz. 848 ze zm.).

Formularz zgłoszenia

Regulamin

Powrót do góry