Zebrania sprawozdawczo-wyborcze OSP w Jagodnem i Gadce - Gmina Mirzec

10 lipca 2021 r. odbyły się zebrania sprawozdawczo-wyborcze w jednostkach OSP w Jagodnem i Gadce.

Pierwsi spotkali się strażacy w Jagodnem. Zebranie miało miejsce w szkole, bo remiza przechodzi gruntowną modernizację. Oprócz druhów z miejscowej OSP gościli na nim: wójt Mirosław Seweryn, zastępca KP PSP w Starachowicach bryg. Andrzej Pyzik, prezes ZG ZOSP w Mircu Tadeusz Sobczyk, komendant gminny Paweł Staszałek i radna Jagodnego Teresa Sieczka.

Zebranie otworzyła prezes jednostki Renata Witkowska, a poprowadził druh Sławomir Witkowski. Po przedstawieniu sprawozdań, na wniosek komisji rewizyjnej zarząd otrzymał absolutorium.

Strażacy wybrali na kolejną kadencję zarząd w składzie:
1. Renata Witkowska – prezes
2. Marcin Witkowski – wiceprezes
3. Artur Rosiński – naczelnik
4. Marcin Przygoda – gospodarz
5. Sławomir Witkowski – skarbnik
6. Renata Wziątek – sekretarz
7. Jarosław Janiec – członek zarządu.

Wójt Mirosław Seweryn i zaproszeni goście podziękowali strażakom z Jagodnego za pracę na rzecz wsi i gminy.

Z kolei druhowie podziękowali wójtowi gminy Mirzec Mirosławowi Sewerynowi, inspektorowi ds. bezpieczeństwa gminy Andrzejowi Kutwinowi oraz Szymownowi Derlatce za wszelką pomoc w realizacji zaplanowanych przedsięwzięć. W ich imieniu skarbnik Sławomir Witkowski wręczył wymienionym pamiątkowe dyplomy. Następnie wójt Mirosław Seweryn, bryg. Andrzej Pyzik i prezes Tadeusz Sobczyk wręczyli strażakom odznaczenia za wysługę lat w jednostce. Druh Sławomir Witkowski oraz prezes Renata Witkowska pamiętali także  o podziękowaniach dla wszystkich tych, którzy aktywnie pracowali w zarządzie jednostki.

Kolejne zebranie sprawozdawczo wyborcze miało miejsce w Gadce. Uczestniczyli w nim również: wójt Mirosław Seweryn, zastępca KP PSP w Starachowicach bryg. Andrzej Pyzik, komendant gminny Paweł Staszałek oraz miejscowi radni Sylwia Błach i Marcin Drabik.

Należy podkreślić, że jednostka w Gadce należy do najnowocześniejszych w gminie. Swym wyposażeniem nie odbiega od jednostek zawodowych. Ma nową remizę i nowy, średni samochód gaśniczy. Oprócz tego dysponuje drugim wozem, który mimo bagażu lat jest w doskonałym stanie dzięki druhom odpowiedzialnym za jego utrzymanie. W tym roku jednostka otrzymała nowy sztandar ufundowany przez posła Krzysztofa Lipca, toteż nie ma się co dziwić, że ustępujący zarząd otrzymał absolutorium, którego pogratulowali strażakom zaproszeni goście.

Nowego zarządu jednak nie wybrano.

W trakcie przygotowań do wyborów doszło do szeregu niejasności natury proceduralnej i nie wiadomo, jak by się zebranie potoczyło, gdyby nie negocjacyjne zdolności wójta Mirosława Seweryna, który zaproponował między innymi, by wyborów dokonać na kolejnym spotkaniu, co było niczym wylanie oliwy na wzburzone fale gorącej, strażackiej dyskusji.

Druhowie pomysł gospodarza gminy zaakceptowali i ustalili, że wyborów dokonają na zebraniu 7 sierpnia 2021 r.

Powrót do góry