Zasady udzielania porad prawnych na terenie powiatu starachowickiego w 2021 r. - Gmina Mirzec

Starostwo Powiatowe w Starachowicach informuje, że w związku z trwającą epidemią SARS – CoV 2, od dnia 1 stycznia 2021 r. do odwołania, funkcjonowanie systemu darmowego poradnictwa prawnego oraz darmowego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu starachowickiego, odbywać się będzie wyłącznie telefonicznie i z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość.

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz mediacja przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

W celu uzyskania nieodpłatnej porady prawnej lub nieodpłatnej porady obywatelskiej należy zapisać się pod numerem telefonu: 41 276-09-19 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: npp@powiat.starachowice.pl

Od 1 stycznia 2021 roku na terenie powiatu starachowickiego zlokalizowane są trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej z możliwością realizacji mediacji i 1 punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego z możliwością realizacji mediacji.

Punkt nr 1 i 2 w Starostwie Powiatowym w Starachowicach (u. Borkowskiego 4), pokój nr 124, I piętro – nieodpłatna pomoc prawna z możliwością realizacji mediacji, świadczona jest osobiście przez adwokatów i radców prawnych, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia przez, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego.

Punkt nr 2 w każdy poniedziałek od godz. 14.00 do godz. 18.00 dyżur będzie pełniony przez adwokata w Urzędzie Gminy w Mircu (Mirzec Stary 9, pokój 119, parter)

Punkt nr 2 w każdy wtorek od godz. 11.00 do godz. 15.00 dyżur będzie pełniony przez adwokata w Urzędzie Gminy w Brodach (ul. Staszica 3, pokój nr 201, II piętro)

Punkt nr 3 w Urzędzie Miejskim w Starachowicach (ul. Radomska 45, pokój nr 16, parter). Świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna z możliwością realizacji mediacji. Punkt prowadzony jest przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego – Stowarzyszenie Sursum Corda z Nowego Sącza. Porad udzielają adwokaci.

Punkt nr 4 w Urzędzie Miejskim w Starachowicach (ul. Radomska 45, pokój nr 16, parter). Prowadzone jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie z możliwością realizacji mediacji. Punkt prowadzony jest przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego – Stowarzyszenie Sursum Corda z Nowego Sącza. Porad udzielają osoby o których mowa w art. 11 ust. 3a ustawy.

Uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wymaga osobistego stawiennictwa w wybranym punkcie na terenie powiatu.

Należy ze sobą zabrać dokument tożsamości.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu telefonicznym terminu wizyty. Nr telefonu: (0 41) 276 09 19 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: npp@powiat.starachowice.pl

Kobietom w ciąży porady udzielane są poza kolejnością. Warunkiem skorzystania z porady prawnej jest złożenie oświadczenia przez osobę uprawnioną, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej porady prawnej.

Szczegółowe informacje na temat udzielania nieodpłatnych porad prawnych znajdują się na stronie BIP Urzędu Gminy w Mircu.

Powrót do góry