Zarządzenie Wójta Gminy Mirzec - Gmina Mirzec

Zarządzenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zleconych przez gminę Mirzec do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3. ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Do pobrania
Pełna treść zarządzenia
Umowa o realizację zadania
Sprawozdanie z wykonania zadania
Oferta realizacji zadania
Aktualizacja planu i harmonogramu
Aktualizacja kalkulacji przewidywanych kosztów
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Powrót do góry