Zaproszenie na zebranie wiejskie w Jagodnem - Gmina Mirzec

Wspólnie z  Panią Teresą Sieczką sołtysem sołectwa Jagodne zapraszam mieszkańców Jagodnego na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu
19 maja 2022 roku (czwartek) o godzinie 19.00 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jagodnem.

Podczas zebrania omówione zostaną następujące sprawy:

  1. Zmiana przeznaczenia środków funduszu sołeckiego sołectwa Jagodne na 2022 rok.
  2. Omówienie zasadności reaktywacji działalności Gminnej Spółki Wodnej.
  3. Informacja o realizowanych i zaplanowanych inwestycjach
    w sołectwie Jagodne.
  4. Informacja o wysokości lokalnych podatków i opłat w tym opłaty za gospodarowanie odpadami.
  5. Sprawy różne.

/-/ Mirosław Seweryn
Wójt Gminy Mirzec

Powrót do góry