Zaproszenie dla podmiotów ekonomii społecznej na realizację usługi obejmującej przygotowanie „Zielonego kącika” dla Placówki Wsparcia Dziennego w Mircu - Gmina Mirzec

Szkoła Podstawowa im. Kamili i Józefa Spytków w Mircu jako realizator projektu „Wsparcie rodziny – sukcesem gminy” zaprasza podmioty ekonomii społecznej do zgłaszania możliwości realizacji usługi obejmującej przygotowanie „Zielonego kącika” dla Placówki Wsparcia Dziennego w Mircu.

Termin zgłaszania chęci realizacji dostaw bądź usługi mija 25 maja 2022 r.

Placówka Wsparcia Dziennego w Mircu powstała w ramach projektu pn. „Wparcie rodziny – sukcesem gminy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

PES_ogłoszenie

Zielony kącik

Foto:PWD przy SP Mirzec

Powrót do góry