Zalecenia dotyczące ochrony pszczół - Gmina Mirzec

Zdjęcie ilustracyjne - pszczoły na ramce

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach przekazuje informacje dotyczące ochrony pszczół podczas zabiegów z użyciem środków ochrony roślin.

W związku z przypadkami zatrucia pszczół i nasileniem stosowania środków ochrony roślin Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach informuje, że osoby wykonujące zabiegi środkami ochrony roślin powinni zachować następujące środki ostrożności:

  • dobierać preparaty jak najmniej szkodliwe dla pszczół
  • zapoznać się z etykietą – instrukcją stosowania preparatu dotyczącą przestrzegania okresu prewencji i bezpieczeństwa dla pszczół (art. 21 ustawy z dnia 8 marca 2013r. o środkach ochrony roślin – Dz. U. z 2023r. poz. 412
  • w czasie kwitnienia nie stosować środków, które są bardzo toksyczne lub toksyczne dla pszczół oraz jeżeli jest to możliwe, nie opryskiwać roślin uprawnych w okresie kwitnienie lub z kwitnącymi chwastami
  • zabiegi środkami ochrony roślin na uprawach kwitnących roślin i tam gdzie występują kwitnące chwasty wykonywać wieczorem po oblocie pszczół (art.35. ustawy z dnia 8 marca 2013r. o środkach ochrony roślin)
  • unikać znoszenia preparatu w czasie opryskiwania i wykonywać zabieg sprzętem przebadanym technicznie przy prędkości wiatru nie przekraczającej 4m/s (paragraf 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie warunków stosowania środków ochrony roślin – Dz. U. z 2014 r. poz. 516)

Środki ochrony roślin stosować w odległości co najmniej 20 metrów od pasiek (paragraf 2 ust. I pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 1014 r. w sprawie warunków stosowania środków ochrony roślin).

Kto stosuje środki ochrony roślin niezgodnie z zawartymi w etykiecie wymaganiami oraz w sposób stwarzający zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub środowiska podlega karze grzywny (art. 76 ust.1.pkt. 19 ustawy z dnia 8 marca 2013r. o środkach ochrony roślin).

Powrót do góry