Z roboczą wizytą w gminie Mirzec - Gmina Mirzec

W czwartek 3 września z roboczą wizytą w gminie Mirzec gościł dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Andrzej Klimczak.

Była to pierwsza wizyta dyrektora Andrzeja Klimczaka w gminie Mirzec po objęciu przez niego stanowiska w Zarządzie Dróg Powiatowych w Starachowicach. Z gościem, któremu towarzyszył pracownik ZDP Jarosław Trzebiński, spotkali się wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn oraz kierownik referatu inwestycji Ryszard Nowak. Rozmowa dotyczyła bieżących remontów prowadzonych na drogach powiatowych w gminie Mirzec oraz planowanych przyszłych inwestycji. Uczestnicy spotkania wyrazili nadzieję, że dalsza współpraca pomiędzy gminą Mirzec a Zarządem Dróg Powiatowych będzie układała się dobrze.

O autorze

Powrót do góry