XVII Świętokrzyski Jarmark Agroturystyczny - Gmina Mirzec

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego wraz z Muzeum Wsi Kieleckiej organizują XVII Świętokrzyski Jarmark Agroturystyczny, który odbędzie się na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni 29 maja 2022 roku.

Impreza cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem turystów i odwiedzających. Średnio bierze w niej udział kilka tysięcy osób. W tym roku w ramach Jarmarku Agroturystycznego planowane jest zorganizowanie następujących atrakcji:

1. „Swojskie klimaty i świętokrzyskie smaki”

•         giełda agroturystyczna, podczas której chętne instytucje, stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich oraz gospodarstwa agroturystyczne będą promować i prezentować swoją ofertę pobytową oraz posiadane atrakcje,

•         dwa konkursy: kulinarny „Micha pełna kolorów” oraz „Na najpiękniejsze stoisko Jarmarku”- konkursy dla Wystawców Jarmarku Agroturystycznego z nagrodami,

•         występy zespołów folklorystycznych,

•         pokazy tradycyjnych rzemiosł,

•         pokazy obrzędowe,

•         kiermasze wyrobów ludowych.

2. Atrakcje dla dzieci (gry, zabawy i konkursy z nagrodami) tzw. „Agrostrefa dla dzieci”:

– wiejska FotoBudka,

– gry i zabawy sportowo-rekreacyjne dla rodzin z dziećmi,

– warsztaty artystyczne związane z tradycjami i folklorem regionu świętokrzyskiego np. warsztaty robienia wycinanek,

– prezentacje, gry i zabawy partnerów biorących udział w Jarmarku Agroturystycznym,

– gry i zabawy dawne zorganizowane przez Muzeum Wsi Kieleckiej.

Głównym punktem programu będzie tzw. giełda agroturystyczna „Swojskie klimaty i świętokrzyskie smaki”. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego oraz Muzeum Wsi Kieleckiej zapewniają bezpłatną powierzchnię wystawienniczą, w razie potrzeby drewniane stoisko z zadaszeniem (ilość stoisk ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń).

Zgłoszenia na XVII Jarmark Agroturystyczny należy dostarczyć najpóźniej do 6 maja 2022 r. Osobą do kontaktu ze strony Urzędu Marszałkowskiego jest Pani Sylwia Skuta, tel. 41 342 15 38, email: sylwia.skuta@sejmik.kielce.pl.

Można także zgłaszać zespoły do występów na scenie (maksymalnie do końca kwietnia bezpośrednio do Edyty Buras-Gierady z Muzeum Wsi Kieleckiej tel. 500 144 714).

KARTA-ZGŁOSZENIOWA-JA2022

REGULAMIN-KONKURSU-KULINARNEGO-MICHA-PEŁNA-KOLORÓW-2022

REGULAMIN-UCZESTNICTWA-W-JA-2022

Powrót do góry