Wypięknieje centrum Mirca - Gmina Mirzec

Firma Gadmet zajmie się zabudową otwartego rowu w centrum Mirca w sąsiedztwie rzeźby Jadwigi Prendowskiej.

Inwestycja będzie częścią prac wykonanych przy rewitalizacji Mirca. Zabudowany zostanie rów pomiędzy alejką prowadzącą do parku podworskiego i dworku modrzewiowego. W miejsce rowu wybudowany zostanie przepust. Skarpy zostaną umocnione płytami ażurowymi. Koniec prac przewidziany jest na 15 maja. Koszt ich wykonania to 89 715,83 zł. Po uporządkowaniu terenu jeszcze w tym roku w tym miejscu wybudowane zostaną wiaty handlowe, wykonane w ramach rewitalizacji Mirca.

Powrót do góry