Wypełnij ankietę dotyczącą "Strategii rozwoju gminy Mirzec na lata 2021-2030+" - Gmina Mirzec

Szanowni Państwo!

Strategia rozwoju gminy jest dokumentem określającym kierunki i obszary rozwoju gminy jakie stawiać będą przed sobą władze lokalne przez najbliższe kilka lat. Strategia stanowi całościową koncepcję zarządzania rozwojem gminy i jest elementem dopełniającym funkcjonowanie i zrównoważony rozwój danego obszaru. Planowanie strategiczne jest jednym z wyznaczników poprawnego zarządzania gminą, co w dalszym etapie przekłada się na rozwój lokalny. Strategia ma za zadanie przede wszystkim eliminować istniejące bariery, na rzecz wykorzystywania lokalnych atutów, w konsekwencji prowadzić do poprawy życia mieszkańców gminy Mirzec!

Centrum Profilaktyki i Reedukacji Atelier z Krakowa na zlecenie gminy Mirzec realizuje „Strategię rozwoju gminy Mirzec na lata 2021-2030+”. W związku z tym prosimy Państwa o uzupełnienie ANONIMOWEJ ANKIETY, która posłuży przygotowaniu istotnych dokumentów dla naszej gminy.

Poprzez przygotowany specjalny link, mają Państwo możliwość wypełnienia anonimowej ankiety bezpiecznie w swoim domu. Ankietę można wypełnić za pośrednictwem telefonu komórkowego, komputera czy innych urządzeń elektronicznych, które posiadają dostęp do Internetu. Wystarczy kliknąć w link, odpowiedzieć na kilka pytań, a następnie kliknąć „wyślij”.

https://mirzecankieta.webankieta.pl/

Broszura_marketingowa_mieszkańcy

Powrót do góry