Wnętrze kościoła w Mircu zostanie odnowione - Gmina Mirzec

W związku ze złożonym wnioskiem do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład gmina Mirzec  w lipcu zeszłego roku otrzymała promesę dofinansowania prac renowacyjnych wnętrza zabytkowego kościoła parafialnego w Mircu.

Cała procedura związana z przygotowaniami do zadania począwszy od złożenia wniosku trwała ponad rok. W czwartek, 4 lipca, wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn przy kontrasygnacie skarbnika gminy Mirzec Urszuli Barszcz podpisał umowę z nowym księdzem proboszczem Grzegorzem Murawskim Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Leonarda w Mircu jako beneficjentem dofinansowania na udzielenie pomocy finansowej w formie przekazania dotacji celowej oraz środków własnych gminy na realizację przedmiotowego zadania. Cała inwestycja to kwota 900 000,00 zł w tym kwota promesy 855 000,00 zł i 45 000,00 zł wkład własny. Zakres prac będzie obejmował głównie prace renowacyjne wraz ze szpachlowaniem i malowaniem ścian i sufitów.  Tego samego dnia została również podpisana umowa pomiędzy parafią a wykonawcą Panem Albertem Zakonnikiem firma „ALBUD” na wykonanie prac renowacyjnych wnętrza kościoła zgodnie z zasadami sztuki konserwatorskiej. Termin zakończenia prac to styczeń 2026 rok.

Powrót do góry